5 Nov 2009

Universell


Foto: Linda
Liker dette skiltet fra Hotel 33 som viser at alle har tilgang: Barn, voksne, kvinner, menn og rullestol. Inkluderende design!