13 Mar 2011

Rietveld

Foto: Googlet
Møbler, design Gerrit Rietveld. Funksjonalistiske klassikere som stadig inspirerer mange av dagens designere.

0 kommentarer: