29 May 2010

På rett hylle

Foto: Linda
Pus vet å finne sin plass, og foretrekker å holde skansen på arbeidsrommet. Hvis dette kalde, elendige sommerværet fortsetter, blir det kanskje anledning til å rydde i hyllene i sommer, fremfor å være ute.

My cat prefer to stay indoor, in this miserable cold summer weather. Maybe I will spend some time this summer tidying shelves, insted of going out.

0 kommentarer: