12 Feb 2010

Klong!

Foto: Linda
Jonas Bohlin er tilbake for første gang på seks år med stolen Skala, bordet  Spela og skapet Koffert. Klong  haddde messens mest poetiske stand,  med en retrospektiv utstilling av Jonas Bohlins møbler.

Jonas Bohlin is back for the first time in six years, with the chair Skala, the table Spela and the cupboard Koffert. Klong`s stand was the most poetic at the fair, I think.

0 kommentarer: