15 Feb 2010

100 % Scandinavian

Foto: Linda
Scandinavian Surface , her ved Åsne Midtgarden og Katrine Nylund, stillte ut på 100% Norway med ny kolelksjon PanelPieces. Print på stabilt, matt papir, som kan monteres i selvvalgt kombinasjoner. Jeg liker det rastrerte uttrykket, og særlig de svart-hvite kombinasjoenene.

Scandinavian Surface , by Åsne Midtgarden and Katrine Nylund, exhibited at 100% Norway with the new collection of  PanelPieces. Print on paper to mix and match. I like the rasterized look, and spesially the black and white combinations.

0 kommentarer: