26 Jan 2010

Tokyo bookstores


Foto: Linda
I bokdistriktet finnes alt av bøker og tidsskrifter. Det var da vi kom til hyllen med gamle nummer av Elle at jeg gikk inn. Ett øyeblikk var det som å være hjemme.

In Tokyos book district you can get everything of books and magazines. It was when I came to the shelf with old copies of Elle I felt almost at home.

1 kommentarer:

Theme T said...

Oioioi! Der skulle jeg gjerne også vært!