9 Aug 2009

On ground, black and white

Foto: Linda
Som alltid er jeg opptatt av underlaget vi går på. Det utgjør kanskje den viktigste flaten i et rom, enten det er inne eller ute.
Jeg har savnet å jobbe med svart hvitt bilder, fra tiden før data. Fra mine dager i mørkerom bruker jeg nå mine erfaringer i den digitale behandlingen av bildene, for å få dem slik jeg tidligere ville gjort det i fremkallingsprossessen.

The ground you walk on is an important part of the room, indoor and outdoor.
I missed working with black and white photo, like I did in the earlyer days, pre data. There will be more black and white coming.

1 kommentarer:

Ingunn said...

Så flotte bilder. Enig med deg mht ute- og innegulv. Det har mye å si for hvordan rommet oppleves.

Jeg overtalte min mor til å legge ordentlige gulv i hele huset for noen år siden - før hun flyttet inn. Det ble fint.

Ha en fin uke.