3 Dec 2008

Nytt og gammelt i London


Foto: Privat.

Sist jeg var i London i høst, kom jeg over et nydelig stykke stedstilpasset arkitektur i nærheten av Spitalfields Marked. Det nye bygget er et stjerne eksempel på nybygg tilpasset eksisterende bygg, med en utsøkt og modere tilnærming i farge og materialbruk. Fasaden på nybygget ser ut til å bestå av en type rørformet keramisk materiale, med en argebruk som er en abstraherinng av tegl og vindus-ornamentikken i det gamle bygget. Det liggende formatet speiler den liggede tegl. Byggene er forbundet med hverandre med en korridor av glass, hva ellers?

0 kommentarer: